Československý voják v atomové válce

"Československá lidová armáda jako armáda nového typu vznikala a rostla pod vedením Komunistické strany Československa v boji dělníků a rolníků proti vykořisťování a útlaku kapitalistů, v boji našich národů za osvobození z fašistického jha. V tomto duchu je i vychovávána", dočteme se v úvodu k Základní příručce pro důstojníky v záloze, vydané v roce 1956. K zajímavým svědectvím o přípravách československých vojínů na nukleární válku patří ilustrované pokyny k činnosti během atomového výbuchu a bezprostředně po něm. Anonymní perokresby dokládají mužné přátelství v boji, i v dekontaminačních sprchách.

"Při atomovém výbuchu v každé bojové situaci provádějí okamžitě všechny osoby ochranná opatření na dobu trvání ničivých faktorů; obyčejně to bude trvat několik minut. Od záblesku atomového výbuchu do nárazu tlakové vlny projde několik vteřin (tato doba bude závislá na vzdálenosti od místa výbuchu). Za tuto dobu je možno zaujmout úkryt vzdálený dva až tři kroky od původního místa. Proto je při záblesku nutné okamžitě zaujmout připravený úkryt (výklenek) nebo využít jakékoli nerovnosti terénu: jámy, příkopu, granátové jámy, vyvýšeniny, kamenné (cihlové) zídky, násypu atd."

 

Nejvýhodnější poloha vojáka za vyvýšeninou při atomovém výbuchu.

 

Poloha vojáka v granátové jámě při atomovém výbuchu.

 

Poloha vojáka za zídkou při atomovém výbuchu.

 

Nejvýhodnější poloha vojáka v otevřeném terénu při atomovém výbuchu.

 

Hašení hořícího stanovou pláštěnkou.

 

Vojáci překonávají zamořený úsek na automobilu.

 

Překonání zamořeného úseku osádkou tanku a výsadkem.

 

Překonání zamořeného úseku pěšky.

 

Překonání zamořeného úseku pod nepřátelskou palbou.

 

Zakopání se v zamořeném úseku při použití rohože.

 

"Odstraňování radioaktivních látek se zbraní, bojové techniky, materiálu, obranných objektů, terénu, vody, potravin a krmiva se nazývá desaktivace."

 

Desaktivace masa.

 

Desaktivace konserv.

 

Desaktivace obalu.

 

Úplná desaktivace oděvu klepáním.

 

Úplná desaktivace oděvu vyprašováním po směru větru.

 

Desaktivace oděvu mimo zamořený prostor mácháním ve vodě. (Po desaktivaci oděvu pravděpodobně následovala rovněž desaktivace kontaminovaného rybníčku).

 

Úplná desaktivace tanku pomocí chemického rozstřikovacího auta.

 

"Odstraňování radioaktivních látek s kůže osob, se sliznice očí, nosu, a úst nazývá se hygienickou očistou a u zvířat veterinární očistou."

 

Úplná veterinární očista koně.

 

Provádění hygienické očisty v létě.

 

V umývárně dostanou osoby mýdlo, žínku a přidělí se po dvou pod každou hvězdici. Myjí se za dozoru zdravotnického instruktora. Každý si pečlivě omývá mýdlem ruce, odstraní špínu zpod nehtů, jednou až dvakrát umyje hlavu, obličej a šíji, při čemž zvlášť pečlivě umyje uši, místa pokrytá vlasy a chlupy a vyplachuje oči. Nakonec se opláchne.

 

Nejsou-li v umývárně sprchy, využívá se umyvadel nebo jiných nádob, při čemž jedné nádoby k mytí používá vždy jeden voják.

 

Hygienická očista raněného.

 

Ilustrace jsou z knihy Základní příručka pro důstojníky v záloze, vydané Ministerstvem národní obrany v roce 1956. "Příručka není tajného rázu. Její vlastníci však musí dbát toho, aby nebyla ztracena nebo se nedostala do rukou nepovolaným osobám."