Články

Oldřich Jelínek

1930

Studoval na VŠUP a na AVU v Praze u profesora Antonína Pelce. Od absolutoria v roce 1955 se ve svobodném povolání zabývá volnou i užitou grafikou, knižní a časopiseckou ilustrací a kreslením karikatur. Až do konce 60. let kreslil a publikoval se spolužákem Adolfem Bornem. Jelínkovy satirické kresby, poučené moderní americkou karikaturou, se objevovaly na stránkách Literárních novin, Mladého světa, Kultury nebo Dikobrazu i na výstavách sdružení karikaturistů Polylegran. Podobně jako řada jeho kolegů kreslil také komiksové seriály do dětských časopisů Sluníčko nebo Čtyřlístek. V roce 1981 emigroval do západního Německa.

 

Oldřich Jelínek, kresba z časopisu Plamen, roč. II, č. 12, prosinec 1960, s. 83