Děti, zápalky a Česká pojišťovna

Po Druhé světové válce existovalo v ČSR více než sedm set pojišťoven a pojišťovacích spolků. Dekretem prezidenta Beneše ze dne 24. října 1945 byly všechny tyto ústavy převedeny do péče státu. Během následujících dvou let se jejich počet radikálně snižoval, a od 1. ledna 1947 existovalo pouze pět národních podniků. Záhy po únoru 1948 z nich vyhláškou Ministerstva financí vznikl jediný ústav — Československá pojišťovna. Tento národní podnik si udržel monopolní postavení až do počátku 90. let. Vedle sjednávání pojistné ochrany občanů nebo socialistických organizací, měla pojišťovna zákonem uloženo provádět aktivní prevenci nejrůznějších škod.

V roce 1956 se Československá pojišťovna rozhodla preventivně postrašit nepojištěné občany smutnými příběhy dětí, které vinou nepozorných rodičů nebo lehkomyslných prodavačů získaly zápalky a založily požár.

 

Jak je získávají? Co s nimi dělají? Leporelo (74 x 835 mm) propagující Sdružené pojištění domácnosti (1956)

 

Jak je získávají? Co s nimi dělají? Leporelo (74 x 835 mm) propagující Sdružené pojištění domácnosti (1956)

 

Starostlivá maminka i státní instituce to sice myslí dobře, ale jedině sdružené pojištění domácnosti nahradí škody způsobené požárem, výbuchem, bleskem, z vodovodních zařízení, z krádeže vloupáním, ze zákonné odpovědnosti a j.

 

Jak je získávají? Co s nimi dělají? Leporelo (74 x 835 mm) propagující Sdružené pojištění domácnosti (1956)

 

Dva roky po preventivně—pojišťovací akci Československé pojišťovny považoval Československý svaz požární ochrany za nutné uspořádat rozsáhlou propagační akci "Chraňme děti před požáry". Podle statistik totiž děti zavinily v roce 1957 více než sedm set požárů, při nichž jedenáct malých dětí zemřelo.