Zrození elektrického božstva

ElektroPraga Hlinsko

Domácnost bez elektrických spotřebičů byla v reklamních prospektech národního podniku ELEKTROPRAGA Hlinsko prezentována jako začarovaný kruh: plotna ‒ dřez ‒ necky, necky ‒ dřez ‒ plotna, v němž moderní žena, navzdory technickému pokroku, uvízla. Bariéru nekonečné dřiny měly konečně prorazit šlehače, mixéry, vařiče, žehličky a vysavače a další přístroje ‒ pokorní služebníci, kteří poslouchají svou velitelku na slovo.

Mixéru stačí poručit: míchej!, a kuchyňský robot Pragomix ušlehá bábovku; elektrickému trubkovému vařiči pokyneme jediným otočením knoflíku ... a voda na kávu už vře. Předvést také vysavač nebo žehličku s termostatem jako služebníky, kteří poslechnou na jediné slovo, bylo už o poznání složitější. Zatímco rotační mechanismus mixéru nebo přívod elektřiny do vařiče lze aktivovat v podstatě jediným pohybem, u vysavače nebo žehličky nepředstavuje stisk tlačítka dostatečný povel k práci. Spuštěný vysavač vyžaduje nejen kontrolu, ale také další spolupráci. Šlehač a hnětač Pragomix ‒ zvlášť při vysokých otáčkách ‒ bylo sice také třeba přidržovat (aby nespadl ze stolu), ale byl to výkon vcelku zanedbatelný ‒ oproti nezbytným cyklickým pohybům žehličkou po látce nebo hadicí vysavače po koberci. Fyzická námaha, potřebná k manipulaci s přístrojem, byla kompenzována obratem, který starým a kdysi mocným božstvům přiřkl role ochotných služebníků ženy-hospodně.

 

Reklama národního podniku Elektropraga Hlinsko (1958)

 

Moderní doba, čteme v reklamně z roku 1958, obrací biblické "Bůh stvořil člověka k obraz svému" docela naruby. Neboť: člověk tvoří boha k pohodlí svému. Jeden z výrobků n. p. Elektropraga, stroj pohlcující prach a špínu, skutečně dostal jméno po římském božstvu. Vysavač JUPITER měl své hromy a blesky bezpečně izolovány uvnitř štíhlého těla, a stal se "pokorným služebníkem, který začne luxovat, smýčit, vysávat, gruntovat, kdy mu jeho pán přikáže". Nedílnou součástí pokoření někdejšího pána blesků byly reportážní snímky z montáže vysavače JUPITER 402; připojená legenda bořila staré mýty a zároveň s úspěchem zakládala mytologii novou.

 

Reklama národního podniku Elektropraga Hlinsko (1958)

 

Podobně jako byla známá jména starých řeckých hrdinů, dovídáme se i zde, že nové božstvo smontovala F. Sokolová, soudružka Voldánová mu upevnila elektromotorické srdce, J. Remešová jej přesunula na zabíhací pás, kde ho E. Mečířová podrobila zkoušce, jejíž úspěšnost potvrdila M. Kalvodová. Ženské ruce tak stvořily oblé a hladké tělo služebného božstva; a ženský hlas mu měl vdechnout život – jen co ho muž přinese z prodejny ELEKTRA domů...

 

pavel ryška

 

Klíčová slova:

elektrický spotřebič / Elektropraga Hlinsko / reklama / domácnost / vysavač / Jupiter / božstvo / mytologie / ELEKTRA