Miroslav Liďák

1934—1983

Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně a v Uherském Hradišti. Od roku 1957 byl zaměstnán jako výtvarný redaktor v časopisu ABC, odkud po dvou letech přešel do redakce nového týdeníku Mladý svět. Tehdy už spolupracoval se scenáristou a dramatikem Pavlem Hanušem (1928–1991). Satirický humor uveřejňovali pod společným pseudonymem Haďák. Tato signatura se později objevovala i pod Liďákovými samostatnými karikaturami, které kreslil zpravidla štětcem na velké formáty papíru. V 60. letech se stal kritickým pozorovatelem a komentátorem tuzemské politické scény. Vzhledem k výraznému angažmá v době pražského jara směl v 70. letech publikovat jen výjimečně.

 

Miroslav Liďák kreslí, počátek 60. let

 

Text o Miroslavu Liďákovi pro Artyčok TV, internetovou platformu pro současné umění.

MIROSLAV LIĎÁK, MALÍŘ NEPOKOJŮ

Charakter 5: volné pokračování série dokumentárních pořadů, které sledovaly proměny výrazných charakterů v konfrontaci s vývojem politických událostí a se změnami společenské praxe.

Miroslav Liďák byl jediný český karikaturista odsouzený v šedesátých letech za politickou kresbu. Podle soudního rozhodnutí zhanobil státní znak a prezidenta republiky, když v roce 1964 veřejně vystavil koláž, v níž umístil Švejka v typickém postoji českého lva do štítu ve tvaru husitské pavézy, kterou lemovaly zlacené lipové ratolesti. Proces tehdy sledovali nejen novináři a umělci, ale také zástupce generální prokuratury „vzhledem k zásadní povaze věci pro případné posuzování podobných případů do budoucna“.